Tagi

, , , , , , , , , , , ,

W dostępnej publicznie odpowiedzi na interpelację posła Michała Pacholskiego dotyczącej Bitcoin, z kwietnia 2014 roku przeczytać możemy stanowisko Ministerstwa Finansów na temat cyfrowych walut. Należy podkreślić, iż Bitcoin nie został zaklasyfikowany jako pieniądz, zaś całe pismo ma charakter i wydźwięk niewątpliwie pozytywny.

pismo

W piśmie tym czytamy, że:
Bitcoin nie jest „krajowym środkiem płatniczym”, nie jest też „pieniądzem elektronicznym” ani „instrumentem finansowym”

BTC może być uznany za prawo majątkowe, gdyż jest „przedmiotem obrotu” i posiada „wartość majątkową”

Całość dostępna jest pod adresem:

Click to access interpelacja-btc.pdf

We wcześniejszej odpowiedzi na interpelację Ministerstwo Finansów podkreśliło, że bitcoin jest legalny:
„funkcjonowanie oraz obrót wirtualnymi walutami na terenie RP nie narusza prawa polskiego ani unijnego”.

Cały dokument pod adresem:

Click to access 3001oa.pdf