Tagi

, , ,

https://www.facebook.com/events/675592822538427/691266110971098

Górnictwo to tylko 3% polskiego PKB. Małe i średnie firmy to 67% polskiego PKB! Dlaczego rząd godzi się na dokładanie kasy do kopalń? Dlaczego rząd w Polsce przedsiębiorcom tylko rzuca kolejne kłody pod nogi? Bo wie, że nie jesteśmy zorganizowani – nie mamy swoich związków! Pokażmy im! Niech 800 tys. przedsiębiorców przyjedzie do Warszawy i zacznie palić opony przed sejmem. Może wtedy zaczną z nami rozmawiać i nas słuchać.

Nie chcemy być kolejnym związkiem. Nie chcemy być kolejną partią i walczyć o władzę. Chcemy rozmawiać z tymi, którzy są u władzy i za pomocą mediów wymuszać na nich działanie w pożądanym kierunku. Chcemy, żeby media zaczęły być wreszcie czwartą władzą – słuchały grup społecznych i pomagały im realizować sensowne postulaty. Media powinny wspierać dialog z rządem!

Listę naszych postulatów możesz zobaczyć tutaj: http://bit.ly/1DXaO4S

Więcej o organizatorze manifestu: www.surmacki.com

—–
Nasze zgromadzenie zostało oficjalnie zgłoszone do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa.

Cytując fragment pisma otrzymanego z Urzędu informujemy, że „Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy Prawo o zgromadzeniach z dnia 5 lipca 1990 r. Dz.U.2013.397 j.t. „w zgromadzeniach nie mogą uczestniczyć osoby posiadające przy sobie broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia”.

Zapraszam na pokojową demonstrację:
https://www.facebook.com/events/675592822538427/691266110971098