Tagi

, , , , , ,

Współpracownik Ambasady Bitcoin, dr Konrad Zacharzewski jest autorem pierwszej w polskim piśmiennictwie prawniczym publikacji naukowej poświęconej bitcoinowi. Artykuł pod tytułem „Bitcoin jako przedmiot stosunków prawa prywatnego” ukazał się na łamach Monitora Prawniczego w listopadzie (nr 21 z 2014 roku).

Niebawem zostanie ogłoszona druga publikacja z tego cyklu, pod tytułem „Praktyczne znaczenie bitcoina na wybranych obszarach prawa prywatnego”.

Dr Konrad Zacharzewski jest adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego i Bankowego na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pełni obowiązki Prodziekana ds. Studenckich na tym Wydziale. Zaliczany do ścisłego kręgu znawców prawa giełdowego. Za kilka miesięcy zostanie opublikowana jego monografia pod tytułem „Szkoda giełdowa i jej naprawienie”.

8702
Cytat z Monitora Prawniczego:
drZacharzewski