Obie firmy integrują swoje usługi tak aby wspólnie dostarczać na rynek najlepsze i najbardziej dokładne informacje o podmiotach.

Dotychczas brak przejrzystości i zgodności (Compliance) były przeszkodą w połączeniu walut cyfrowych, takich jak Bitcoin z tradycyjnym systemem finansowym. Firmy działające w tym obszarze mają do czynienia z niepewnością, gdyż banki i inne instytucje finansowe nie są w stanie skutecznie przestrzegać wymogów prawnych w obrębie transakcji blockchain.

654px-bisnode_logo-svg

Wraz ze wzrostem rynku coraz więcej podmiotów wdraża blockchain i akceptuje cyfrowe waluty. Pojawia się zatem pilna potrzeba istnienia usługi, która skutecznie dostarcza wystarczającej przejrzystości i analizy ryzyka dla firm i instytucji, aby prawidłowo stosować się do obowiązujących wymagań i przepisów.

Ponadto, bez jasnego i skutecznego wglądu w aktywa i transakcje blockchain, firmom i instytucjom brakuje pełnego obrazu podczas wprowadzania tradycyjnych procedur zgodności i analiz. Integracja globalnej bazy danych Bisnode z jedną z największych ustrukturyzowanych baz transakcji blockchain, która stoi za platformą Coinfirm dostarcza najnowsze i rzetelne informacje z całego rynku.

logo_solid

Platforma Coinfirm nie faworyzuje żadnej cyfrowej waluty ani żadnego blockchaina, ale obecnie ich rozwiązanie służące do przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) i Compliance oparte jest o Bitcoin i publiczny blockchain. Połączenie ich analizy blockchain z jedną z największych firm analitycznych i dostarczających dane rynkowe jaką jest Bisnode rodzi ogromne możliwości i rozwiązuje problemy dotykające zarówno rynku tradycyjnego jak i sektora cyfrowych płatności.

„Gdy znaczący gracz dostarczający usługi z zakresu Compliance w branży blockchain łączy siły z liderem rynku informacji gospodarczej wynika z tego bardzo solidny zestaw danych który wpłynie pozytywnie na jakość dostępnych informacji o podmiotach i wykonywanych przez nie płatnościach” – Paweł Kuskowski, CEO i współzałożyciel Coinfirm. „Podnosimy poziom nie tylko AML i KYC oraz Compliance dla rozwijającego się rynku cyfrowych walut ale też dla całej branży informacji biznesowych, której dotychczas brakowało tego rodzaju danych”.

Problemy wokół zgodności i analizy ryzyka w tradycyjnym systemie finansowym są dobrze znane i powtarzają się w ekosystemie blockchain. Podmioty działające na tym rynku starają się ograniczyć koszty weryfikacji danych i teraz staje się to możliwe. Obecnie, firmy i instytucje otrzymują bardzo dużo informacji związanych z KYC oraz Compliance i muszą poświęcić ogromną ilość pracy, czasu i środków, aby je przeanalizować, wyciągnąć wnioski i podjąć właściwe decyzje – czy zaakceptować danego klienta, czy też ryzyko z nim związane jest zbyt wysokie.

Usługi Bisnode i Coinfirm pomogą zmienić i uprościć tę sytuację. Firmy dostarczą wspólnie tego rodzaju zasoby jak jasne i przejrzyste oceny, analizy i wskazówki umożliwiające szybkie podjęcie trafnych decyzji obniżając koszty i minimalizując ryzyko transakcji ze wszelkimi podmiotami.

Obecnie klienci mogą otrzymać pełną analizę i informacje z zakresu Compliance z obu systemów przy użyciu jednej usługi – w najbardziej przyjaznej i wydajnej formie ze wszystkich sposobów dostępnych na rynku. To partnerstwo to nie tylko nowy element w zarządzaniu ryzykiem i zgodnością ale też ogromne ułatwienie dla szerokiej popularyzacji i instytucjonalnej adopcji cyfrowych walut i technologii blockchain.

Zintegrowane systemy Bisnode i Coinfirm umożliwiają Compliance as a Service czyli zgodność z przepisami i regulacjami w formie usługi. Ponadto obie firmy wspólnie dostarczają analizy z zakresu AML i KYC oraz dedykowane dla ekspertów anti-fraud czyli zapobiegającym nadużyciom gospodarczym.

Kapitalizacja wszystkich cyfrowych walut wynosi obecnie ponad 12 miliardów dolarów. Zaś wartość obrotów na giełdach to ponad 3 miliardy dolarów miesięcznie. Płatności w cyfrowych walutach akceptuje już kilkadziesiąt tysięcy firm i osób na całym świecie. Każda firma i każdy podmiot akceptujący płatności może otrzymać przelew lub zapłatę za usługę w formie pieniędzy pochodzących z cyfrowych walut. Analiza ryzyka i podjęcie właściwej decyzji czy taki transfer zaakceptować będzie teraz znacznie prostsze i dużo mniej kosztowne niż dotychczas.

O Coinfirm

Firma działająca w branży blockchain, oferująca Compliance jako usługę. Zbudowała pierwszą platformę oceny ryzyka w blockchain oraz pierwsze w Europie Środkowej laboratorium służące do badania i rozwoju tej technologii. Coinfirm umożliwia przejrzystość i bezpieczeństwo w transakcjach dokonywanych w cyfrowych walutach rozwiązując problemy związane z zagrożeniem prania brudnych pieniędzy, zapobiegając nadużyciom gospodarczym i ułatwiając zgodność z listami sankcyjnymi. Coinfirm umożliwia popularyzację i masową adopcję blockchain i cyfrowych walut w sposób zgodny z prawem i zasadami.
http://www.coinfirm.io
http://www.coinfirmlab.com

O Bisnode

Bisnode jest europejskim liderem w dostarczaniu danych i analiz. Firma jest obecna w 18 krajach, gdzie zatrudnia 2 400 pracowników. Bisnode pomaga firmom zdobywać nowych klientów i utrzymywać bezpieczne relacje biznesowe przez cały okres współpracy.

Ponad 150 000 klientów korzysta z rozwiązań Bisnode. Firma wspiera ich w zarządzaniu własnymi danymi, minimalizowaniu ryzyka oraz wzmacnia ich zdolności decyzyjne – w efekcie zwiększane są ich sprzedaż i przychody.

Baza danych Bisnode jest unikalna i zawiera ogrom informacji na temat firm, osób fizycznych, nieruchomości i pojazdów w Europie.

W Polsce Bisnode obecny jest 1993 roku. Zaś od 2002 roku Bisnode jest największym strategicznym partnerem Dun & Bradstreet, globalnego dostawcy informacji biznesowych o ponad 250 milionach firm z 220 krajów.
http://www.bisnode.pl
http://www.bisnode.com

http://www.bisnode.pl/news/coinfirm/
http://www.econotimes.com/Bisnode-partners-with-blockchain-startup-Coinfirm-284253
http://www.prweb.com/releases/2016/09/prweb13675454.htm
http://bitcoinist.net/coinfirm-bisnode-blockchain-finance/
http://www.coindesk.com/press-releases/bisnode-coinfirm-take-compliance-business-intelligence-next-level-blockchain/