Tagi

, , , , , , , ,

Czy za kilka lat będziemy potrzebowali notariuszy?
Czy data na kopercie pocztowej uzyskiwana – poprzez stempel pocztowy jest „datą pewną”?
Jak zagwarantować czas przeprowadzenia audytu, kontroli, sporządzenia dokumentu czy moment zawarcia transakcji?
FACTOM.ORG